Breaking News! Yamaha Pamer Saingan Vario 125, Yamaha Lexi 125 VVA